Hoe kan je nu echt het best een bromfiets verzekeren?

Een bromfiets verzekeren lijkt op het eerste zicht maar weinig voeten in de aarde te hebben. Toch is het zo dat mensen zich in de praktijk wel eens durven te verslikken in het aanbod aan mogelijkheden dat op de markt is terug te vinden. De bromfietsverzekering kan dan ook op verschillende manieren worden afgesloten. De meest voordelige optie van allemaal is de zogenaamde WA-verzekering. Dit type van verzekering is voordelig geprijsd, vooral omdat ze enkel en alleen maar schade dekt die wordt veroorzaakt aan derden. De eigen schade aan de bromfiets is dus nooit verzekerd. Wil je graag ontdekken welke mogelijkheden er allemaal precies bestaan met betrekking tot het verzekeren van een bromfiets? Lees dan vooral even snel verder! 

Op welke manieren een bromfiets verzekeren?

Een bromfiets verzekeren is dus iets wat je altijd moet doen wanneer je met die bromfiets de openbare weg op wil gaan. Deze verplichting geldt niet alleen voor Nederland. Ook in de rest van Europa en in heel wat andere landen op deze planeet is het dan ook zo dat je verplicht bent om een dergelijke verzekering (minimaal) af te sluiten. De wettelijke verplichting geldt louter en alleen maar voor de WA-dekking. Het is deze dekking die verantwoordelijk is voor het verzekeren van potentiële schade ten opzichte van derden. Richt je dus met andere woorden schade aan met je bromfiets aan derden? Dan zal je tot de conclusie komen dat de verzekeraar tussenkomst zal verlenen. Deze tussenkomst beperkt zich evenwel enkel en alleen tot de schade geleden door de derde partij. 

Wat wanneer je, je bromfiets uitgebreider wil verzekeren?

Uitgebreider je bromfiets verzekeren dan uitsluitend met behulp van een WA-verzekering is natuurlijk eveneens een mogelijkheid. Hiervoor kan er een keuze worden gemaakt tussen twee andere verzekeringen. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende mogelijkheden:

  1. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  2. De WA+ volledige cascoverzekering;

Voor de WA+ beperkt cascoverzekering geldt dat ze in de basis beschikt over de WA-verzekering, maar wel wordt uitgebreid samen met nog een groot aantal extra dekkingen. Deze dekkingen moeten er voor zorgen dat bepaalde vormen van schade aan de eigen bromfiets ook kunnen worden verzekerd. Het gaat hierbij concreet om de schadegevallen zoals hieronder aangegeven:

  • Schade als gevolg van een brand of een ontploffing;
  • Schade die het gevolg is van een aanrijding met een wild dier; 
  • Schade die is veroorzaakt door een diefstal of bijvoorbeeld een inbraak; 

Wil je graag je bromfiets verzekeren op de meest uitgebreide manier? Dan zal je hiervoor een blik moeten werpen in de richting van de allrisk verzekering. Het gaat hierbij om de meest complete, maar daardoor helaas ook om de duurste verzekering die er bestaat voor bromfietsen. Probeer dan ook vooral voor jezelf te achterhalen of het afsluiten van deze dure verzekering voor jouw situatie al dan niet interessant is. Of dat het geval is hangt onder meer af van de waarde van je bromfiets en natuurlijk ook van de frequentie waarmee je er gebruik van maakt.

Bij welke verzekeraar je bromfiets verzekeren?

Het spreekt voor zich dat een bromfiets verzekeren kan gebeuren bij verschillende verzekeraars. Zoals eerder reeds aangegeven is dit één van de meest concurrentiële verzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Het hoeft dan ook helemaal niet te verbazen dat het merendeel van de verzekeraars er voor heeft gekozen om ze in hun aanbod op te nemen. Dit gezegd hebbende dien je er rekening mee te houden dat er tussen de verschillende verzekeraars ook sprake kan zijn van bepaalde niet onaanzienlijke verschillen. Het gaat daarbij concreet om: 

  1. Verschillen in de premie die wordt gevraagd voor de verzekering;
  2. Verschillen in de polisvoorwaarden waarvan sprake is; 

In eerste instantie is er dus het verschil in premie. Het spreekt voor zich dat het verzekeraars helemaal vrij staat om zelf een premie te vragen voor hun verzekering die zij interessant achten. Dit zorgt er voor dat er onderling sprake kan zijn van niet onaanzienlijke financiële verschillen. Door het uitvoeren van een vergelijking zal je altijd kunnen vaststellen dat je bromfiets verzekeren kan gebeuren tegen een zo scherp mogelijke kostprijs. Dat is overigens nog niet alles. 

De inhoud van een WA-polis is in de praktijk in het merendeel van de gevallen vrijwel hetzelfde. Toch kunnen er hier en daar kleine verschillen optreden. Dat geldt zeker voor de WA+ beperkt en WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor deze verzekeringen geldt dat verzekeraars over veel meer mogelijkheden beschikken om de polisvoorwaarden naar wens aan te passen. Hou bij het uitvoeren van een vergelijking dus niet alleen rekening met de prijs, maar besteed ook zeker de nodige aandacht aan de exacte voorwaarden waar je op kan rekenen.

Hoe besparen op je bromfietsverzekering?

Wil je graag een bromfiets verzekeren? Dan spreekt het voor zich dat je altijd de nodige aandacht zal willen besteden aan de kostprijs die je daarvoor moet betalen. Dit niet in het minst omdat je de verzekeringspremie uiteraard niet één keer, maar wel op periodieke basis dient te betalen. Er zijn gelukkig verschillende manieren om deze premie te beperken of in ieder geval binnen de perken te houden. Er kan daarvoor onder meer gebruik worden gemaakt van de onderstaande bespaartips.

  1. Voer altijd een objectieve vergelijking uit alle bromfietsverzekering op de markt; 
  2. Wees je bewust van de dekkingen waar je voor jouw bromfiets echt behoeften aan hebt;
  3. Hou rekening met het mogelijke eigen risico dat van toepassing is op je verzekering;

Zo goedkoop mogelijk een bromfiets verzekeren zonder dat je daardoor moet gaan snoeien in de polisvoorwaarden vereist een klein beetje aandacht. Bovendien spreekt het voor zich dat je er ook best wel wat tijd in zal moeten investeren. Toch, door het uitvoeren van een objectieve vergelijking zal je kunnen vaststellen dat je reeds een behoorlijk eind ver komt. Veel mensen gaan hun bromfiets gewoon verzekeren bij hun vertrouwde verzekeraar. Dat is natuurlijk mogelijk, maar het risico bestaat dat je dan een te hoge kostprijs zal betalen voor je verzekering. Door er voor te kiezen om een objectieve vergelijking uit te voeren voordat je overgaat tot het afsluiten van je verzekering op www.diks.nl wordt dat risico meteen helemaal in de kiem gesmoord.